Muziekhuis De Notenbalk

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Het koor 'DE VROOLIJCKE NOOT' bestaat uit 25 dames en wordt muzikaal begeleid op piano en Tyros Keyboard waar een heel orkest wordt uitgetoverd. Tevens is geluidsaparatuur aanwezig.

 
De verschillende acts die tussen het optreden door worden uitgevoerd betreffen:
De tovenaar
3 zingende nonnen
2 levensechte konijnen
Een Weense wals waarin door 3 dames rozen worden uitgedeeld
Twee Spaans aangeklede dames met gitaren. 
Een aantal liedjes naar keuze van Willeke Alberty door Janny gezongen
De vlieger van Andre Hazes met een vlieger en een brief
4 violisten die een klassiek intermezzo spelen.

Een heuze echte Pavarotti die het wereldberoemde lied 'Nessum Dorma' zingt

De zigeuneract met viool. Lied uit “De Jantjes” door Frans en Marjan gezongen